1. Anasayfa
  2. İl / İlçe tanıtımları
  3. Kayseri

Kayseri ili hakkında genel bilgiler

Tarihçesi

Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini korumuştur. Şehrin en eski adı olan Mazaka, Roma devrine kadar devam etmiş; Roma devrinde şehre imparator şehri anlamında Kaisareia adı verilmiş; bu isim Araplarca Kaysariya şeklinde kullanılmıştır. Türkler Anadolu'yu fethettikten sonra Şehre Kayseriye adını vermişler ve bu ad, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kayseri şeklini almıştır.

Kayseri, her köşesi değişik uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı Anadolu'nun en köklü ve en eski yerleşim alanlarından biridir. M.Ö. IV.binden, yani Kalkolotik (Bakırtaş) çağlardan başlayarak Asur, Hitit, Frig dönemlerinde ve Roma devri sonuna kadar bir yerleşim alanı olan Kültepe; bu uygarlıkların kalıntılarını barındıran bir açık hava müzesidir. Kayseri, bu önemli merkezin yakınında yer alan bir bölge olarak bu uygarlıkların hepsinden derin izler taşımaktadır.

1067'de Selçuklu komutanı Afşin ile Türk hakimiyetine giren Kayseri; Selçuklu Devleti, Eratna Beyliği, Dulkadiroğulları, Kadı Burhanettin, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti dönemlerini yaşamış, başta Selçuklular olmak üzere her dönemde önemli bir Türk kültür merkezi olmuştur. Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası ile il yapılan Kayseri, Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kurulması ve ardından gelen demiryolları bağlantıları hattı, 1953'te kurulan Sümer Bez Fabrikası ve 1950'lilerde başlayan sanayi sitesi ile Türkiye'nin ilk büyük sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük etmiştir. Günümüzde ise Kayseri ekonomik, kültürel, sağlık, eğitim, spor ve şehircilik alanında yakaladığı ivme ile Türkiye'nin en hızlı gelişen ve dikkat çeken şehirlerinin başında geliyor.

Coğrafya

Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölümü ile Toros Dağları’nın birbiriyle kesiştiği yerde, Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. İlin yüzölçümü 17.109 km²’dir.

Kayseri ilinin en önemli ve en yüksek dağı 3.916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağıdır. Erciyes Dağı, göğsünde ve eteklerinde birçok tali volkan tepelerinin bulunduğu sönmüş küme volkandır. İlin önemli gölleri ise Camız Gölü, Çöl Gölü, Sarıgöl, Yay Gölü ve Tuzla Gölüdür.

Bunların yansıra, çeşitli büyüklüklerde barajlar ve göletler vardır. İlin başlıca akarsuyu ise Kızılırmak’tır.

Kayseri ilinin birçok yerinde bozkır iklimi hâkimdir. Burada yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Ancak ilde dağlık yerler ve bunlar arasında kalmış ovalar ile tekneler bulunduğundan yüksekliğin verdiği birtakım iklim özellikleri de etkilidir. Kayseri topraklarında, ovalarda olduğu gibi dağ ve tepelik alanlarda da bozkır bitki örtüsü hâkimdir. İlin yüksek kesimlerinde yer yer orman örtüsüne rastlansa da topraklar genellikle bozuk orman ve çalılıklarla kaplıdır. Bu durumun oluşmasında eski orman örtüsünün insan eliyle yok edilmesinin büyük payı vardır.

İlin güney kesiminde Toros Dağları’nın yer aldığı bölümde karaçam, kızılçam, köknar, ladin ve meşe türleri bulunmaktadır.

İyi sayılabilecek nitelikteki ormanlar Tomarza, Yahyalı ve Develi ilçeleri çevresinde yer almıştır. Ormandan yoksun kalmış olan iç kesimlerdeki dağlarda ise seyrek çalılarla birlikte otluklar geniş yer tutar. Dağlar arasındaki çöküntü havzalarında ve ovalarda önceleri bozkır örtüsünün egemen olmasına karşılık, bu kesimler daha sonra geniş ölçüde tarım alanı durumuna getirilmiştir. Dağların etek bölümleri ise genellikle bağlık ve bahçeliktir.

https://kayseri.ktb.gov.tr/
sitesinden alıntıdır.

Kayseri Satılık Daire

Kayseri Satılık Kat Dubleks

Kayseri ilinin ilçelerini keşf edin...

Yahyalı ilçesinde bir eviniz olsun
Melikgazi ilçesinde bir eviniz olsun
Develi ilçesinde bir eviniz olsun
Felahiye ilçesinde bir eviniz olsun
Bünyan ilçesinde bir eviniz olsun
Kocasinan ilçesinde bir eviniz olsun
Talas ilçesinde bir eviniz olsun
Hacılar ilçesinde bir eviniz olsun
Tomarza ilçesinde bir eviniz olsun
Akkışla ilçesinde bir eviniz olsun
Yeşilhisar ilçesinde bir eviniz olsun
Sarız ilçesinde bir eviniz olsun
Pınarbaşı ilçesinde bir eviniz olsun
Sarıoğlan ilçesinde bir eviniz olsun
Özvatan ilçesinde bir eviniz olsun
İncesu ilçesinde bir eviniz olsun